Единый налог

1. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (наказ Мінфіну від 20.12.2011 р. №1675) 
2. Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (наказ Мінфіну від 21.12.2011 р. №1688, у редакції наказу Мінфіну від 07.11.2012 № 1159 )
3. Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи (наказ Мінфіну від 21.12.2011 р. №1688, у редакції наказу Мінфіну від 07.11.2012 № 1159 ) 
4. Книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) (наказ Мінфіну від 15.12.2011 р. №1637)
5. Книга обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) (наказ Мінфіну від 15.12.2011 р. №1637)

Плата за землю

1. Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (наказ ДПА від 24.12.2010 г. №1015)
1.1. Додаток 1 - Відомості про наявні земельні ділянки
1.2. Додаток 2 - Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок

НДС

1. Податкова звітність з податку на додану вартість (наказ Міндоходів від 13.11.2013 р. № 678)НОВЫЙ
2. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (наказ Міндоходів від 25.11.2013 р. №708) НОВЫЙ

Налог на прибыль

1. ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА (наказ Міндоходів від 30.12.2013 р. №872) рекомендована до подачі зі звітності за 2013 р. НОВЫЙ 
1.1. Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ (розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус)
1.2. Додаток ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 (розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)) 
1.3. Додаток ВС (інформація щодо нарахованих та перерахованих страховикам сум страхових платежів у розрізі страховиків)
1.4. Додаток АВ до рядка 20 (розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів))
1.5. Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ (щодо амортизації, витрат на ремонт, поліпшення, реконструкції) 
1.6. Додаток ЗП до рядка 13 (зменшення нарахованої суми податку)
1.7. Додаток ІД до рядка 03 (інші доходи)
1.8. Додаток ПЗ до рядка 09 (щодо прибутку, звільненого від оподаткування)
1.9. Додаток ПН до рядка 17 (щодо податку з доходів нерезидента)
1.10. Додаток ТП до рядків 08 та 12 (розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню)
1.11. Додаток ЦП до рядків 03.20, 03.21 додатка ІД; рядків 06.4.13, 06.4.14 додатка ІВ (щодо операцій з цінними паперами)
1.12. Додаток ІВ до рядка 06.4 (інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати)
1.13. Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД; рядка 03, 06.4.24 додатка ІВ (суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості)
1.14. Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД; рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ; рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП; до рядків 03.20, 03.21 додатка ІД; до рядка 03, 06.4.13, 06.4.14 додатка ІВ (коригування податкових зобов'язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення)
2. СПРОЩЕНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України (постанова Кабміну від 15.02.2012 р. №98)
 Налог с доходов физических лиц
1. Податкова декларація про майновий стан і доходи (наказ Міндоходів від 11.12.2013 р. №793) НОВЫЙ
2. Форма N 1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1020)
3. Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. №58)
4. Форма N 3ДФ Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (наказ ДПАУ від 21.12.2010 р. № 975)
5. Декларація про доходи 
6. Додаток 1. Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України 'Про податок з доходів фізичних осіб' (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року)
 7. Додаток 2. Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту
 РРО
1. Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок) (наказ ДПАУ від 31.03.2011 р. №185)
2. Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (наказ Міндоходів від 28.08.2013 р. № 417)
2.1 Форма № 1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки
2.2. Форма № 2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
3. Книги обліку розрахункових операцій (наказ Міндоходів від 24.12.2013 р. № 844) НОВЫЙ
3.1. Книга обліку розрахункових операцій (Форма книги обліку розрахункових операцій на РРО) 
3.2. Книга обліку розрахункових операцій (Форма книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю)
4. Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (наказ Міндоходів від 28.08.2013 р. № 417)
4.1. Форма № 1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
4.2. Форма № 4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
4.3. Форма № 7-РРОВ Заява про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства
1. Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
1.1 Додаток до розрахунку
Регистрация плательщиков НДС
1. 1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (наказ Мінфіну від 06.11.2012 № 1144) 
2. 2-РК Заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (наказ Мінфіну від 07.11.2011 № 1394)
3. 3-ПДВ Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (наказ Мінфіну від 06.11.2012 № 1144)
Учет плательщиков налогов
Порядок обліку платників податків і зборів (наказ Мінфіну від 09.12.2011 р. N 1588)
1. 1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)
2. 1-РПП Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток
3. 5-ОПП Заява (для самозайнятих осіб) (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 27.03.2013 р. N 427)
4. 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність
5. 8-ОПП Заява про припинення платника податків